25 december, 2015

Våra metoder

vm0eb582aXq498W5qAA51UE92K56woM5LyN0C8VnN3wEn av de metoder vi arbetar utifrån är Utmaningsbaserat Lärande där eleverna får konkreta och viktiga utmaningar från samhället runt omkring oss eller från ett globalt perspektiv. Utmaningarna är utformade för att eleverna skall lära sig både grundkunskaper och praktiska förmågor genom utmaningen och skapar förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur den lilla och stora världen fungerar. Ofta använder vi begreppet feedback för att ge en utvecklande återkoppling för elevens insatser. En feedbackkultur utvecklas även mellan eleverna och skapar ett prestigelös förhållningssätt till lärandet. Att ge tid och plats för reflektion i lärandet är också en av nycklarna till en djupare förståelse och ett effektivt lärande.

I lägre årskurser ligger tyngdpunkten lite mer på vad man skulle kunna kalla ”vanlig” undervisning i klassrummet för att bl.a. skapa trygghet och ge tydliga strukturer för lärandet i basfärdigheter. I högre årskurser ger vi lite mer frihet under ansvar, och arbetar mer med projekt på sätt som bl.a. beskrivs ovan och med tydlig ledning. Ibland bryter vi av med en intressant gästföreläsare i ett aktuellt ämne. Om det handlar om musik, kallar vi det för clinic.