13 december, 2016

Terminsavgifter

Terminsavgifter – vad ingår?

pris

Därutöver kan danseleverna på AAB till självkostnadspris frivilligt köpa till mellanmål (”to-go”) terminsvis. Beställning tas upp inför varje termin.

Pops Extended (liksom AAB) är bara till för elever inskrivna på Pops Academy.