19 oktober, 2017

Om oss

Möt skolledningen och grundarna

Johan Sjölin

vd och grundare

Johan har varit verksam som skolentreprenör, föreläsare, rektor, vd och lärare i snart 30 år. Grundare av bl.a. Rytmus Musikergymnasium (1993) tillsammans med två partners. Skolledare/vd på Rytmus i 14 år. Grundare av totalt 4 gymnasieskolor och 3 grundskolor. Johan var också med i början av 1990-talet och bildade Friskolornas Riksförbund där han satt i styrelsen flera år. Därutöver har han varit sverigechef på utbildningsbolaget Hyper Island samt skolutvecklingschef på Svenska Fotbollsakademin. Johan är i grunden ekonom/controller och musiker.

 

Karin Sjölin

rektor och grundare

Karin är både utbildad förskollärare (Örebro 1985) och grundskollärare (Linköping 1989). Därefter ytterligare universitetsstudier (1998-2011) i pedagogik, psykomotorik, specialpedagogik på bl.a. Specialpedagogiska Programmet i Stockholm samt i Washington DC, USA. Verksam som klasslärare/speciallärare i grundskolan i snart 30 år i Sverige och Bryssel (Skandinaviska skolan). Legitimerad/behörig lärare för mellanstadiet. Under 2013-2015, chef för centrala elevhälsan i Nykvarns kommun. Rektorsprogrammet på SU, 2015-2017.

 

Vd har ordet: Vår Vision

Jag heter Johan och är vd. Vår vision på Pops Academy handlar om barnen. Barn som i en framtid skall fungera väl och kunna hävda sig bra i yrkeslivet på en konkurrensutsatt marknad efter avslutade studier. Barn som när de växt upp kan konsten att samspela med andra människor i sociala, professionella och familjära sammanhang. Oavsett hur dessa ser ut. Att kunna och vilja både leda och följa och med empati, tolerans och förståelse kunna sätta sig in i andra människors situationer, men också utifrån sin egen kraft, skaparlust och sitt inre driv åstadkomma vad man själv allra helst önskar. Kanske blir man en respekterad musiker eller artist. Eller en framgångsrik entreprenör. En innovatör, en som hjälper och vårdar andra, en samhällsförändrare eller något annat som man brinner för. Oavsett framtida yrkesval tror vi att vi kan utbilda barn som når långt. Mycket långt. Vår vision handlar om att med musiken som kraft, ge våra elever ett innehållsrikt liv där skaparlust och kreativitet bär dem genom hela livet. Våra elever kommer att höra av sig. Var så säker!

Rektor har ordet: Om viktiga vägval i livet.

Jag heter Karin och är rektor på Pops Academy. Jag välkomnar dig som elev till en av Sveriges roligaste, modernaste och kanske mest kreativa grundskolor. Här på hemsidan kan du läsa om vår vision, hur vi jobbar och vad vi erbjuder dig som spelar, dansar och sjunger. Det är kanske lite tidigt att uttala vad som kommer ske i livet efter åk 9 men jag vill ändå säga något om framtiden och alla fantastiska möjligheter som finns för dig som är eller blir elev hos oss. Du som går på Pops Academy kommer ha alla vägar öppna för att fritt kunna välja spår i framtiden dvs studier och så småningom yrke längre fram i livet. Inga dörrar är stängda. Tvärtom. Här finns alla möjligheter både till fortsatta musikstudier för den som vill och självklart till alla övriga akademiska studier efter skoltiden. Bara för att du väljer musikprofil nu (och kanske även på gymnasiet), är alla dörrar fortfarande helt öppna för att studera och jobba med precis vad du vill. Med en musikutbildning i botten får du inte bara fantastiska möjligheter att med glädje kunna utöva musik på en hög nivå under hela livet, utan även kunskaper och färdigheter som du kommer ha nytta av, vad du än skall bli när du blir stor. Vi vet att en rolig och meningsfylld skolgång med estetiska ämnen, främjar allt lärande! I alla ämnen. Välkommen till Pops Academy!