25 december, 2015

Den som är effektiv i skolan får färre läxor


Vi vill undvika regelbundna läxor och hemarbete bara för läxans skull. Så länge barnen gör det som förväntas av dem i skolan, kommer de ha ganska få läxor. Läxor har generellt låg effekt på elevers lärande i yngre åldrar (läs mer på Skolverket). Det finns även en hälsoaspekt här och vi vill att barnen skall kunna vara lediga på sin fritid. Precis som vuxna vill. Men Pops är ingen läxfri skola.

Ibland ”flippar vi klassrummet” vilket betyder att eleverna förbereder sig hemma genom att tex titta på en kort film, för att tiden i skolan skall bli mer effektiv. Då kan vi starta lektionen eller projektet t.ex. med att diskutera innehållet och göra sånt som vi bara kan göra när vi är tillsammans. Det ger en effektivare skoldag.

Vi vill också understryka att det man övar på, det blir man bra på. Ibland kan det vara bra och nödvändigt att nöta och öva extra hemma, vilket vi självklart rekommenderar. Oavsett om det gäller språk, sång/instrument eller något annat skolämne.

Vi hoppas även att föräldrarna sätter sig med sitt barn hemma i lugn och ro och låter barnet få visa vad vi gör i skolan och berätta hur det går.