25 december, 2015

Om läromedel och det digitala

IMG_6586Skolverket ställer krav på alla skolor att jobba med moderna digitala lärresurser i undervisningen. I de flesta ämnen har vi digitala läromedel. Vi ser många fördelar med digitala verktyg i undervisningen. Undervisningsmaterial kan via länkar lätt utökas och därmed ge obegränsat med bakgrundsfakta och möjlighet till fördjupningar som skapar ökad förståelse. Vi kan få texter automatiskt upplästa vilket förenklar för t.ex. dyslektiker. Digitalt material kan också lätt uppdateras och vi slipper sitta med inaktuella pappersböcker när världen utanför skoldörren så snabbt förändras.

Digital kompetens är en viktig kompetens för att klara sig väl på en framtida arbetsmarknad. Det är också ett skäl till att vi ofta använder iPads, appar och programvaror i undervisningen. Vi ser att eleverna lär sig snabbare, har roligare och får en mer effektiv och kreativ skoldag med digitala lärverktyg. Som en naturlig följd av världens, och därmed också skolans, digitalisering blir källkritik allt viktigare att jobba med i all undervisning.

https://vimeo.com/237110659

Hos oss kan varje lärare välja mellan två digitala läromedelsspår: 1) Antingen används något av våra digitala färdiga läromedel som vi har licens på från några av våra största läromedelsförlag. Här är det mesta färdigt och läraren och eleven (och föräldern) kan enkelt följa en tydlig struktur som ligger mer eller mindre klar i programmet. 2) I det andra spåret använder vi iTunesU. Ett digitalt ramverk där läraren själv stoppar in alla lärresurser som behövs, t.ex. texter, bilder, filmer, ljud/musik, länkar och instruktioner. Detta lämpar sig speciellt bra då lärare samarbetar i ämnesövergripande projekt. Det är vanligt att lärare hoppar mellan dessa två spår i olika perioder för att uppnå bästa tänkbara struktur för lärandet utifrån uppsatta kunskapskrav. Tryggheten att som lärare kunna följa något som är färdigt uttänkt – i kombination med friheten att kunna stoppa in eget material utifrån sina erfarenheter – det ger en god variation och blir en optimal grund för lärande.

Länk till Skolverket om digitala lärresurser