22 oktober, 2017

Forskningsbaserade metoder

På Pops Academy fokuserar vi på metoder och arbetssätt som har förankring i forskningen.

Forskare som t.ex. James Nottingham, Helen Timperley och Dylan William har inspirerat oss till de metoder och förhållningssätt vi försöker tillämpa varje dag på Pops. Den kanske mest betydande forskaren för utbildare världen över är nya zeeländaren John Hattie. Hans bok ”Synligt Lärande” är en ”bibel” i skolsammanhang och är en metastudie på 800 forskningsrapporter som beskriver vad de mest framgångsrika skolorna har gemensamt.

På Pops har vi sammanfattat Hatties resultat och kokat ner det till en kort häfte med ett 20- punkters ”kom-ihåg” för våra lärare när undervisningen planeras. Det blir en mycket bra vägledning för effektivare arbetssätt, skapar bättre arbetsro och är framför allt något som direkt gynnar de som i olika grad har dokumenterad inlärningsproblematik (som neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF). Det som är bra för barn med olika diagnoser är ofta bra för alla.

Här finns bl.a. enkla tips, checklistor och verktyg för att skapa en bra lärmiljö i klassrummet och för att effektivt öka lärandet hos våra elever. I allt större del av vår undervisning, arbetar vi efter dessa evidensbaserade metoder. Men vi inspireras också av svenska ledande forskare och skolutvecklare som t.ex. Christian Lundahl kring bedömning och hjärnforskaren Torkel Klingberg, om att träna elevers arbetsminne för bästa möjliga lärande.

I klassrummet enas vi kring 6 punkter som binder ihop all undervisningen på Pops:

1. Gemensamma start- och stopprutiner för varje lektion.

2. Vi ställer krav och har höga förväntningar på alla elever

3. Tydlighet vad gäller målen, vägen dit, metoder och instruktioner

4. Uppmuntra kreativa processer

5. Konsekvent beteende

6. Relationellt ledarskap. Skapa personliga relationer utan att bli privat.

Detta ger: effektivitet, arbetsro, struktur och resultat. Addera därtill lärarnas genuina engagemang i varje enskild elev och en närvarande skolledning med elevfokus, och du har fått ”Pops-modellen”. Det är så vi jobbar.