25 december, 2015

Att vara en bra förälder

Många föräldrar frågar oss vad man bäst kan göra för att stötta sitt barn.

Här kommer några allmänna råd:

 

  1. Se till att barnet får den sömn som behövs för att komma utvilad till skolan.
  2. Se till barnet får en ordentlig frukost.
  3. Se till att barnet prioriterar läxor och hemarbete, om det behövs före fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är också viktiga men skolan går före. 
  4. Engagera dig i ditt barn på ett positiv sätt. Fråga hur det går och vad de gör i skolan. Bry dig om.
  5. Prata ALDRIG hemma i negativa termer om barnens skola i barnens närvaro. Hylla alltid skolan när barnet är med. Ta i stället upp det som eventuellt skaver direkt med skolan. Du skapar annars en lojalitetskonflikt för barnet som är direkt skadlig. Barn vill tycka om sin skola. Hjälp dem med det, och hjälp till att bygga den trygghet som behövs för en bra skolgång och en bra kunskapsutveckling.
  6. Undvik att ha synpunkter på skolans inre arbete, dvs hur vi väljer att jobba på lektionstid. Det är professionen ”högskoleutbildade lärare” som sköter det under rektors ansvar. Lita på att vi gör vad vi kan, och var bra på att hålla rätt balans som förälder.
  7. Var noga med hur ditt barn använder sociala medier på Internet och skaffa dig insyn. Här sker dessvärre ibland tveksamma och otillbörliga påhopp, mobbing och utfrysning. Inte sällan utanför vuxnas medvetande.
  8. Sätt inte resultatmässig press på ditt barn. Var också vaksam på barn som sätter för hård press på sig själv. Hjälp till att tona ner det kortsiktiga resultat-tänket och bidra istället till att skapa en långsiktigt bra positiv miljö där du hyllar utveckling i stället för specifika mål. Nästa prov kanske inte är helt livsavgörande. Man gör så gott man kan och resultaten kommer oftast för den som känner sig trygg och är i balans.

Därutöver tar vi i skolan hand om ditt barn under skoldagen och lovar att göra allt vad som står i vår makt för att barnet skall må bra, fungera socialt och få en positiv kunskapsutveckling men nya lärdomar varje dag.

Ni föräldrar är våra viktigaste samarbetspartners och om ni är bra på att hålla denna balans, då kommer vi tillsammans kunna göra det möjligt för era barn att utifrån deras egna förutsättningar utvecklas till sitt bästa. Vi vill nämligen samma sak – att det skall gå bra för era barn. Vi hoppas därför på ett riktgt bra samarbete. Tack på förhand!

Se inslag på TV4 Nyheterna om det ökade arbetsmiljöproblemet med otillbörlig föräldrapåverkan i skolan.