15 februari, 2017

Den Digitala Balansen

Pops Academy är en digital skola där vi är noga med den ”digitala balansen”. Vi måste hänga med vår tid och vara en del av världen med hjälp av digital teknik. Inte bara för att Skolverket kräver det, utan även för att vi själva vill vara en skola som utbildar för framtiden. Men vi värnar också socialt samspel, lek och umgänge utan iPad.

 

När digitala läromedel dök upp för några år sedan, handlade det mest om det vi kallar ”bok-på-burk”. Dvs man läser boken på skärmen från sidan 1 till sidan 2 osv istället för på pappret. Men här har utvecklingen gått fort och idag är de allra flesta läromedel interaktiva vilket betyder att ditt sätt att jobba med läromedlet blir integrerat med programmet på dina villkor. Du läser inte ”linjärt” som i pappersboken, utan klickar dig fram till det du behöver för att ta nästa steg i din kunskapsutveckling beroende på vad du har behov av, vad du och din lärare önskar och vad du måste göra för att komma till nästa nivå. Ett bra digitalt läromedel (som tex ClioOnline) följer med sin tid varje dag och varje vecka. Här jobbar ämnesredaktioner ständigt med att förnya materialet i takt med att välden utanför skolans väggar förändras. Dagen efter valet i USA tex kunde vi läsa i Samhällskunskapsläromedlet vem som vann samt relevanta analyser på det. Det är så ett modernt läromedlen skall fungera.

Andra stora fördelar (och kanske den allra viktigaste) är den möjlighet till individanpassning som finns. Speciellt för de barn som annars kan ha svårt med vanlig inlärning av olika skäl. För bara några år sedan var det dyslektikerna som med sina speciella Daisy-bandspelare kunde hantera inlästa böcker i olika hastigheter och med olika svårighetsgrad. Nuförtiden jobbar alltså alla med dessa möjligheter inbyggda i programmen i våra iPads. De digitala läromedlen tar bort stigmatiseringen och det blir mindre utpekande för den som har funktionsvariationer.

I praktiken på Pops handlar det om att förse alla elever med varsin iPad fullmatad med de senaste pedagogiska och kreativa apparna men också att kunna styra och kontrollera användningen av dessa. Därför behöver vi inte ha mobiltelefoner i undervisningen som riskerar att störa arbetsron. Genom ett väl avvägt nyttjande av digital teknik får vi också tid för annat.

Vi behöver alltså även göra plats för fysiska möten och uppmuntra det, där vi kan utveckla mellanmänsklig samvaro och träna på sociala färdigheter för att skapa förståelse och empati i relation till andra.

Den som tror att det blir lättare på en mer traditionell skola utan iPads, blir nog snabbt besviken då denna digitalisering nu skall omfatta alla. Någon kanske tänker – mitt barn har så särskilda behov att en pappersbok skulle vara bäst. Vi tänker tvärtom. Just för dessa barn är individanpassade digitala läromedel det allra bästa.

Vi vill återigen understryka hur viktigt vi tycker att det är även med annat som inte är digitalt. T.ex. fysiska möten, livliga och utvecklande diskussioner, lek och skratt, socialt samspel, fysisk aktivitet, dans och musik och allt annat som vi människor gillar att göra tillsammans när vi ses. På Pops hittar vi den avvägningen och det är det som vi kallar ”Den Digitala Balansen”.