Pops Academy - Så funkar det!

Vi spelar och sjunger och skriver och skapar och filmar och målar och dansar och läser och räknar och berättar och uppträder och tänker och reflekterar och analyserar och utvärderar och planerar och leder och följer. Det är så vi lär oss på Pops Academy.
Våra metoder

Våra metoder och arbetssätt.

Betyg och bedömning

Hur funkar betyg?

Om läxor

Nästan inga läxor, läs varför.

Pops-Fakta

Läsårskalender, Öppet Hus och annat viktigt!

Läromedel och det digitala

Digitala läromedel stimulerar många sinnen.

Om föräldrapåverkan

Gärna föräldramedverkan men inte otillbörlig föräldrapåverkan.

Välj till Pops Extended

Skräddarsy dina eftermiddagar med valfria kurser eller fritids.

Alhanko academy of Ballet

I samarbete med BASE23 erbjuder vi dansutbildning av högsta klass.

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver hur vi är mot varandra

På Pops Academy arbetar vi för att göra barnen tryggare, modigare, mer kreativa och gladare. Att känna sig trygg och våga är att - visa vad man tycker, visa vem man är, stödja den som behöver stöd, visa sig nyfiken, kompromissa ibland, lyssna på andra, framföra sin åsikt och respektera andras. Att visa empati, att ta ansvar och bry sig är att våga. Att inte se ner på människor och våra olikheter, det är mod. Den som känner sig trygg i skolans gemenskap vågar prova nya vägar för att utvecklas, blir kreativ och når därför längre. Alla sinnen. Hela dagen.

  • Våga visa vad du tycker och vem du är
  • Stöd den som behöver stöd
  • Framför gärna din åsikt men respektera andras
  • Kompromissa ibland och lyssna på andra

Vårt team

Johan Sjölin
VD och grundare
Karin Sjölin
Rektor och grundare
Linda Hagbarth
Kurator
Malin Broberg
Förstelärare IKT
Anton Lillienwall
Ansvarig Pops Extended. Lärare.
Fredrik Henriksson
Lärare
Josefin Lundén
Lärare
Urban Evjen
Lärare
Louise Hasselstrand
Lärare
Sabina Nore
Lärare
Leonard Brunner
Lärare
Jenny Hill
Lärare
Nicolas Lepage
Lärare
Oskar Hovell
Musikpedagog, Pops Extended
Nils Sjölin
Restaurangchef
Martin Andersson
IKT-samordnare
Andreas Heiding
Lärare
Josefin Uhmeier
SYV
Helene Hagman
Skolsköterska

Nyheter

Pops Nyheter