Här annonserar vi när vi behöver fler lärare!

Pops Academy - Så funkar det!

Vi spelar och sjunger och skriver och skapar och filmar och målar och dansar och läser och räknar och berättar och uppträder och tänker och reflekterar och analyserar och utvärderar och planerar och leder och följer. Det är så vi lär oss på Pops Academy.
Pops-fakta

Info om skolan, Läsårskalender och Ledighetspolicy.

Betyg och bedömning

Hur funkar betyg?

Om läxor

Inte läxfritt men…

Den Digitala Balansen

Läs om hur vi använder digital teknik i skolan. Och varför.

Nyhet: Streetlinjen för åk 4-6

För dig som både vill sjunga och dansa!

Alhanko Academy of Ballet (AAB)

I samarbete med BASE23 erbjuder vi dansutbildning av högsta klass.

Pops och forskningen

Läs om hur vi jobbar med forskningsbaserade metoder i undervisningen.

Att vara en bra förälder

Många frågar oss vad man bäst gör för att stötta sitt barn…

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver hur vi är mot varandra

På Pops Academy arbetar vi för att göra barnen tryggare, modigare, mer kreativa och gladare. Att känna sig trygg och våga är att - visa vad man tycker, visa vem man är, stödja den som behöver stöd, visa sig nyfiken, kompromissa ibland, lyssna på andra, framföra sin åsikt och respektera andras. Att visa empati, att ta ansvar och bry sig är att våga. Att inte se ner på människor och våra olikheter, det är mod. Den som känner sig trygg i skolans gemenskap vågar prova nya vägar för att utvecklas, blir kreativ och når därför längre. Nolltolerans mot okamratligt beteende Alla sinnen. Hela dagen.

  • Våga visa vad du tycker och vem du är
  • Stöd den som behöver stöd
  • Framför gärna din åsikt men respektera andras
  • Kompromissa ibland och lyssna på andra

Vårt team

Kontakt med skolan? info@popsacademy.se Tel 08-525 222 60 (vx), 08-525 222 66 (lärarrum)
Johan Sjölin
Johan Sjölin
VD och grundare
Vänd dig till mig om du har frågor om skolan i allmänhet. Har du specifika frågor om t.ex. undervisningen, kan rektor Karin säkert svara på dina frågor. johan.sjolin@popsacademy.se
Karin Sjölin
Karin Sjölin
Rektor och grundare
Vänd dig gärna till mig om du har specifika frågor om skolan och undervisningen på Pops Academy. karin.sjolin@popsacademy.se
Niclas Sjölin
Niclas Sjölin
Verksamhetschef Pops Extended och Events
Vänd dig till mig om du har frågor om Pops Extended, dvs efterskolverksamheten för våra elever. Du får även hjälp av mig om du t.ex. vill hyra våra lokaler för företagsevent, konsert eller annat som är lite utanför den vanliga skolverksamheten. niclas.sjolin@popsacademy.se
Ann-Marie Elveblom
Ann-Marie Elveblom
Skolkanslist
Jag jobbar med skolans administration, där en av huvuduppgifterna är att vara kontaktperson mot alla våra 26 kommuner som vi har elever ifrån. Du når mig på: ann-marie.elveblom@popsacademy.se
Stefan Jansson
Stefan Jansson
Servicetekniker
Jag lagar, fixar och servar allt som behövs på Pops. Du når mig på e-posadressen nedan eller i skolans reception där jag har min arbetsplats. stefan.jansson@popsacademy.se
Git Högberg Holm
Git Högberg Holm
Skolsköterska
Jobbar tis, ons och tors.
Andreas Heiding
Andreas Heiding
IKT-support och ansvarar för iPad-akuten.
Malin Broberg
Malin Broberg
Förstelärare IKT (Sv, SO)
Vänd dig till mig om du har frågor om hur vi jobbar digitalt på Pops Academy. malin.broberg@popsacademy.se
Louise Hasselstrand
Louise Hasselstrand
Förstelärare i Holistiskt Synsätt (Idr och Eng). Del av Elevhälsoteamet.
En samtalspartner där helhetssyn präglar samtalet. Min uppgift är att arbeta med elevernas olika individuella förmågor för bättre inlärning och skolsituation. Att samtala och coacha elever och föräldrar för att uppnå det bästa för eleven, t.ex. kring relationer/ tonår/ föräldrar och annat i elevernas värld. En möjlighet att få prata med någon vuxen som inte är kurator eller mentor.
Lisa Backhans
Lisa Backhans
Lärare (Mu) och arbetslagledare
Fredrik Henriksson
Fredrik Henriksson
Lärare (Mu, Eng) och arbetslagsledare.
Josefin Lundén
Josefin Lundén
Lärare (Mu)
Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
Lärare (Mu)
Stefan Norgren
Stefan Norgren
Lärare (Mu)
Sabina Nore
Sabina Nore
Lärare (Sv, SO, Ma, NO mm).
Ellinor Lehman
Ellinor Lehman
Lärare (Eng, Sv)
Jennie Dahlquist
Jennie Dahlquist
Lärare (Ma, NO, T)
Hanna Hull
Hanna Hull
Lärare (Ma, NO, T)
Torgeir Husby
Torgeir Husby
Lärare (Bd, Sl)
Ludwig Swanberg
Ludwig Swanberg
Lärare (Sv, Ma, Eng)
Nadia Lovell
Nadia Lovell
Lärare (Fr)
Leonard Brunner
Leonard Brunner
Lärare (HK) och Crew Member på Pops Extended.
Shatha Sattar
Shatha Sattar
Lärare (Ma)
Jenny Hill
Jenny Hill
Lärare (Sp)
Pamela Leal Viñals
Pamela Leal Viñals
DJ-lärare och Crew Member på Pops Extended
Mia Stagh
Mia Stagh
Danslärare och konstnärlig ledare AAB
Iskra Ring
Iskra Ring
Danslärare AAB
Eugenia Bolander
Eugenia Bolander
Danslärare AAB
Magdalena Irigoyen
Magdalena Irigoyen
Danslärare AAB
Judith Simon
Judith Simon
Danslärare AAB
Vincenzo de Rosa Saccone
Vincenzo de Rosa Saccone
Restaurangvärd
Jag serverar maten och ansvarar för en trivsam matupplevelse i skolans Café där eleverna äter sin lunch.
Daniel Hailemariam
Daniel Hailemariam
SYV
Per-Anders Eriksson
Per-Anders Eriksson
Lärare i trummor på Pops Extended.
Fabian Ballgo
Fabian Ballgo
Lärare i piano/keyboard på Pops Extended.
Sofia Norberg
Sofia Norberg
Lärare i sång på Pops Extended.
Erik Bernholm
Erik Bernholm
Lärare i Musikproduktion på Pops Extended.
Esbjörn Öhrwall
Esbjörn Öhrwall
Lärare i gitarr på Pops Extended.
Nicole Rydell
Nicole Rydell
Lärare i Streetdance på Pops Extended.
Elin Olsson
Elin Olsson
Lärare i tvärflöjt på Pops Extended.
Robin Pang Eriksson
Robin Pang Eriksson
Danslärare Streetlinjen